PHILIPPE BOUTTENS &
PIET MOERMAN

11 september tot en met 3 oktober 2021

Atelier José Vermeersch

Atelier José Vermeersch
Atelierbeeld expositie ruimte.

De vzw Atelier José Vermeersch is ondergebracht in het voormalig atelier van beeldend kunstenaar José Vermeersch (1922–1997). Het atelier met tentoonstellingsruimte werd naar eigen ontwerp gebouwd in Lendelede in de periode 1962-1970. José Vermeersch beeldhouwde, schilderde en presenteerde er zijn werken tot aan zijn overlijden in december 1997. In 2010 werd het atelier opengesteld voor het publiek en de vzw Atelier José Vermeersch erin ondergebracht. Vijf tentoonstellingen hebben er sindsdien plaatsgevonden.

Het uitgangspunt van vzw Atelier José Vermeersch is tweedelig. Enerzijds is er de ambitie om het werk van José Vermeersch te ontsluiten door het archief in het atelier onder te brengen. Daarnaast willen we  tentoonstellingen organiseren die minder of niet gekende aspecten uit zijn werk belichten. Zo houden we het oeuvre van José Vermeersch blijvend actueel en geven we het archief en de nalatenschap een thuis in zijn eigen ateliercomplex.

Anderzijds zal er ook plaats zijn voor losstaande tentoonstellingen die soms omkaderd worden door een literaire, filosofische of muzikale activiteit. Een à twee keer per jaar zullen er bekende en minder bekende kunstenaars individueel of in groep een platform krijgen. Het is de intentie dat met deze tentoonstellingen Atelier José Vermeersch over alle generaties heen een interessante ontmoetingsplek wordt voor kunstenaars en kunstliefhebbers.

Keramiekatelier

Keramiekatelier

Expositieruimte

Expositieruimte

Atelier

Atelier
atelier in aanbouw

atelier

atelier